Mitä maailman naiset haluavat ja ansaitsevat?

Todennäköisesti monen naisen toivelistalla on parempi maailma, jossa naisilla on mahdollisuus elämään ilman väkivaltaa, mahdollisuus rakentaa tulevaisuutta vapaana stigmoista ja naisiin kohdistuvista stereotypioista. Tulevaisuus, joka olisi kestävä, rauhanomainen, tasa-arvoiset oikeudet ja mahdollisuudet kaikille tarjoava.

Kansainvälinen naistenpäivä on virallinen juhlapäivä useissa maissa. Perinteen mukaan miehet kunnioittavat äitejään, vaimojaan, tyttöystäviään, työtovereitaan ja muita läheisiä naisia kukilla tai muilla pienillä lahjoilla. Joissakin maissa tällä päivällä on yhtä vankka asema kuin äitienpäivällä!

Sosialistisissa maissa kansainvälinen naistenpäivä oli kansallinen vapaapäivä, auki olleilla työpaikoilla ja yleisesti miehet muistivat naisia ruusuilla ja järjestämällä erilaista ohjelmaa.

Joka vuosi, 8. maaliskuuta järjestetään maailmanlaajuisesti tuhansia tapahtumia, joiden tarkoitus on osoittaa kunnioitusta naisia kohtaan ja juhlia heidän saavutuksiaan.  

1996 vuodesta Yhdistyneet Kansakunnat  ovat omistaneet naistenpäivän jonkin tietyn teeman ympärille. Monet muutkin järjestöt ja tahot ovat seuranneet esimerkkiä. Vuoden 2021 teemana on naisjohtajuus.

Kansainvälistä naistenpäivää vietettiin ensimmäisen kerran 19. maaliskuuta 1911, jolloin Itävallassa, Tanskassa, Saksassa ja Sveitsissä järjestettyihin kokoontumisiin osallistui yli miljoona naista ja miestä. He vaativat naisille äänioikeutta, työoikeutta, oikeutta ammattikoulutukseen ja työsyrjinnän lopettamista

Euroopan Unioni julkaisi juuri naistenpäivän kynnyksellä tasa-arvoraportin 2021. Raportissa on otettu kantaa erityisesti Covid19-pandemian negatiivisiin vaikutuksiin koskien naisten asemaa ja tasa-arvoa. Monissa Euroopan maissa naisiin kohdistuva kotiväkivalta on lisääntynyt surullisen paljon.  

11566219064098418080.jpg

Naisten aseman ja tasa-arvon parantuminen lisää aina hyvinvointia ja edistää hyvää taloudellista ja yhteiskunnallista kehitystä. Naisten parantunut tasa-arvo heijastuu aina tuleviin sukupolviin ja heidän hyvinvointiinsa. Edistyneimmissä valtioissa on myös vahvin naisedustus yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.  Nykyvauhdilla päätöksenteon tasa-arvo saavutetaan vasta 130 vuoden kuluttua! Olisiko syytä tehdä jotain? Meillä kaikilla on  tässä asiassa vaikuttamisen paikka! Muistetaan, että naisten päivä on joka päivä!

Muutama luku Yhdistyneiden kansakuntien raporteista, mikä on nykypäivän tilanne vuonna 2021:

  • Maailmassa kuolee lähes 47 000 naista vaarallisen abortin seurauksena vuosittain.
  • Yli 40 prosenttia suomalaisista naisista on joutunut miehen tekemän fyysisen tai seksuaalisen väkivallan tai uhkailun kohteeksi 15 vuotta täytettyään.
  • Yli 50 prosentilla kaupungeissa asuvista naisista ja tytöistä puuttuu vähintään yksi seuraavista: puhdas vesi, tarpeelliset käymälä- ja peseytymistilat, kunnollinen asunto ja riittävä elintila.
  • Naisten ansiot ovat Suomessa keskimäärin 16 prosenttia miesten ansioita pienemmät. Maailmanlaajuisesti palkkaero on 22 prosenttia.
  • Naisten osuus kansanedustajista on maailmanlaajuisesti vain noin neljännes.
  • Tasa-arvo johtajuuden osalta toteutuu tähänastisella vauhdilla vasta 130 vuoden kuluttua. Vain 22 maan johdossa on tällä hetkellä nainen.

Euroopan Unionin Tasa-arvoraportin 2021 löydät tästä (EN) :

https://epws.org/eu-2021-report-on-gender-equality/?fbclid=IwAR3Pb8IKa9kMq-JeCwFRrsV1iFBkS-MgNSWUeIl6bGI_wiFb-JITPm7Rwq4