EU on osa omaa arkea, eikä sitä ehkä enää tule edes ajatelleeksi. Minulle EU on mahdollistanut kansainvälisyyden, työn, uusia verkostoja ja ystäviä.

Työreissu vei minut viime syksynä Brysseliin ja siellä komissiota kiertäessä, opas muistutti, että Euroopan Unionin perustehtävä on rauhan turvaaminen. Se pisti ajattelemaan. Olinko sitä koskaan kuullut tai sitten olin sen sivuuttanut täysin? Säädökset ja suositukset tiesin, kuten kurkun käyryys. Maailmalla vellovien epävarmuuksien takia, olisi hyvä välillä kuulla tuosta perustehtävästä, rauhasta.

Muutenkin työreissu EU:n komissioon ja parlamenttiin oli silmiä avaava. Luulin tietäväni paljon EU:sta ja päätöksenteosta siellä, mutta oma tietämyshän oli pintaraapaisu.

Itselle EU on aina ollut mahdollistaja. Opiskelu-aikana kansainvälisyyden mahdollistaja vaihto-opiskelun kautta ja myöhemmin työssäni Erasmus-hankkeessa projektipäällikkönä.  Eri rahastot, kuten EAKR, Euroopan aluekehitysrahasto ja ESR, Euroopan sosiaalirahasto, tulivat tutuiksi 6Aika-hankeessa ja nyt EU:n maaseuturahasto Leader-toiminnassa. Mutta onko ne mitään konkreettista? Hankebyrokratiaa ja tuntikirjanpitoa?

On ollut hieno lukea selvityksiä, jotka kertovat Suomen olevan yksi EU:n kärkimaista Leader-toiminnan toteuttamisessa.  Yhdessä tekemisen kautta Leader-toiminnasta on tullut vahvaa, koska se kattaa koko Suomen. Leader-ryhmät ovat verkostoituneet keskenään, kuntien, niiden asukkaiden sekä viranomaistahojen kanssa. Verkostot yltävät kansainvälisillekin vesille, sillä suomalaiset Leader-ryhmät tekevät aktiivisesti yhteistyötä niin EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin.

Johanna%20Tredu%20Erasmus.jpg

Johanna Veijanen esittelemässä Leaderia Tredun kansainvälisille vaihto-opiskelijoille ja kyselemässä, mitä maaseudusta tuleekaan mieleen?


Toimintaa

Ehkä merkittävintä Leader-toiminnassa on kehittäminen. Alhaalta ylöspäin kehittäminen on Leader-toiminnan perusta. Se perustuu ajatukseen asukkaista oman alueensa parhaina asiantuntijoina ja kehittäjinä. Leader-ryhmien laatimat paikallisen kehittämisen strategiat kattavat kaikki maaseutuelämän puolet ja se mahdollistaa palvelujen ja yritysten kasvun.

Hieno yritystarina löytyy Kihniöstä, maalivahdin maskeja valmistavasta Wall Mask:sta. Leader-ryhmä Pohjois-Satakunta myönsi yritykselle maaseudun yritysrahoitusta, jolla luotiin uusia tuotemalleja, otettiin käyttöön uusia materiaaleja sekä tehostettiin tuotantoa. Työtä myös automatisoitiin robotin avulla. Hanke mahdollisti kasvun vientimarkkinoilla.

Merkityksellistä toimintaa yrityksen ja alueen elinvoiman varmistamiseksi.

Vahvasti vaikuttavaa

Leader-toiminnan yhteydessä puhutaan myös paljon vaikuttavuudesta. Samalla kun puhutaan vaikuttavuudesta, puhutaan myös mittareista ja tuloksista. Mutta kuinka mitataan hyvinvointia ja sosiaalisia vaikutuksia, jotka näkyvät vuosien päästä? Talkootunnit on helppo kirjata, mutta kuinka mitata yhdessä tekemisen sosiaaliset vaikutukset?

Useat Leader-hankkeet ovat olleet avaimina johonkin uuteen. On ollut mahtavaa huomata, että ihmisten ideat ja innostus on poikinut hankkeen kautta jotain pysyvää tai uutta. Toivottavasti nyt kyläyhdistykset, jotka ovat innokkaasti rakentaneet ja yhdessä puurtaneet hyvien nettiyhteyksien vuoksi, voivat olla tyytyväisiä omiin ponnistuksiin! Laajakaista-hankkeiden merkitys varmasti korostuu poikkeusaikana.

Hankkeiden kautta on mahdollistettu kokeilut ja avaukset, vaikka hankkeet olisivatkin rahallisesti pieniä. On tehty kulttuurihistoriallisesti merkittävää toimintaa, kuten Ikaalisten kansallispuku -hanke, joka luo ja vahvistaa paikallisia perinnekäsityön taitoja ja perinnetietoisuutta. Tai isommat hankkeet kuten Tevapirtin metsästysmajan kunnostushanke, joka on vaatinut aikaa ja rahaa. Siitä ei ole vain metsästäjille paikka jahtikaudeksi, vaan siitä on tullut koko kylän juhlatalo ja koulun luonto-oppimisen paikka. Hankkeet ovat synnyttänyt oikeasti vaikuttavaa toimintaa. Ainakin ne ovat vaikuttaneet minut!

On ollut hieno huomata, että Leader-hankkeet tulevat oikeasti tarpeeseen. Ei tehdä kehittämishanketta hankkeen vuoksi, vaan tarkoituksena on saada aikaan jotain uutta ja konkreettista maaseudun parhaaksi. Tulevaisuus ei olekaan vain Smartcity-keskuksissa vaan älykkäissä kylissä! Leader-toiminta on oikeasti oman paikkakunnan kehittämistä yhdessä asukkaiden voimin.

Kirjoittaja on Pirkanmaan Leader-ryhmien tiedottaja, Johanna Veijanen, viestinnän kehittämishankkeessa, joka on myöskin rahoitettu EU:n maaseuturahoituksesta!