Eurooppa 4 you 

Tiesitkö, että Euroopan Unionin jäsenvaltioiden yhteenlaskettu väkiluku on 2020 vuotta lähestyttäessä  yli 500 miljoonaa ja pinta-ala 4 324 782 neliökilometriä ? Meitä eurooppalaisia  on keskimäärin  huimat 115,6 asukasta neliökilometrillä. Jos Eurooppa olisi valtio niin se olisi väkimäärältään maailman kolmanneksi suurin ja pinta-alaltaan seitsemänneksi laajin. 

Euroopan Unionista löytyy siis puoli miljardia erilaista mielipidettä ja moninaisen kulttuurisen rikkauden siivittämää katsantokantaa. Me eurokansalaiset olemme myös puoli miljardia kappaletta hyviä ja huonoja kokemuksia Euroopan Unionin toiminnasta. Tässä blogissa pyrimme tuomaan esille erilaisia mielipiteitä ja kokemuksia sekä faktaknoppeja Euroopan Unionista mahdollisimman monipuolisesti!

Tämä blogi on Europe Direct Pohjois-Satakunnan koostama ja ylläpitämä. Sen tarkoituksena on välittää tietoa Euroopan Unionin toiminnasta ja toimialueesta kaikille kiinnostuneille. Blogissa esitetyt mielipiteet eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallisia linjauksia vaan kunkin kirjoittajan omia näkemyksiä.

Tervetuloa seuraamaan euromaailman menoa ja yksittäisten ihmisten kokemuksia mitä erilaisempien eurooppa-asioiden tiimoilta!

Muutama fakta Europe Direct- verkostosta

Europe Direct on EU:n ylläpitämä ja kansalaisille suunnattu maksuton tietopalvelu.  

Europe Direct -keskustietopalvelu  

Keskustietopalvelu vastaa EU:ta koskeviin kysymyk­siin, joita voi esittää puhelimitse (00 800 6 7 8 9 10 11) tai sähköpostitse. Sen asiantunteva henkilöstö vastaa EU:ta koskeviin yleisluonteisiin kysymyksiin maksutta kaikilla unionin viral­lisilla kielillä, jakaa tietoa EU:n kansalaisten oikeuksista ja mahdollisuuksista ja auttaa parhaiden tietolähteiden löytämisessä.

Europe Direct -tiedotuspiste

Paikalliset Europe Direct -tiedotuspisteet toimivat suorana kanavana kansalaisten ja EU:n toimielinten välillä. Tiedotuspisteitä on kaikissa EU‑maissa  sekä isoissa kaupungeissa että pienemmillä paikkakunnilla. Niissä voi käydä, niiden järjestämiin tilaisuuksiin voi osallistua, ja niiltä saa tietoja ja julkaisuja EU:n politiikoista ja EU:n kansalaisten oikeuksista. Suomessa tiedotuspisteitä on yhdeksän kappaletta.

EU‑tallekirjastot (EDC)

EU‑tallekirjastot ovat EU‑asioihin erikoistuneita paikal­liskirjastoja. Sellainen löytyy kaikista EU‑maista, joko korkeakoulun tai tutkimuskeskuksen yhteydestä. Niiden tärkeimpänä tehtävänä on edistää ja tukea Euroopan yhdentymiseen liittyvää opetusta ja tutkimusta, tuoda akateemisen ja suuren yleisön saataville tietoa EU:sta ja sen politiikoista sekä osallistua EU:sta käytävään keskusteluun-

Lisäinformaatiota tiedotuspisteistä :

https://ec.europa.eu/finland/services/contact-points_fi